"بانک اسلامی افغانستان" جواز فعالیت خود را رسماً از بانک مرکزی کشور بدست آورد

"بانک اسلامی افغانستان" جواز فعالیت خود را رسماً از بانک مرکزی کشور بدست آورد هیأت مدیره بانک اسلامی افغانستان، جواز فعالیت بانکداری کاملاً اسلامی را رسماً د افغانستان بانک، بدست آورد. در محفلی که به همین مناسبت بتاریخ 25 حمل، در مقر د افغانستان بانک تدویر یافته بود، بر علاوه رئیس و اعضای هیأت مدیره بانک اسلامی افغانستان، عتیق الله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک، محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک و برخی از اعضای هیأت رهبری د افغانستان بانک حضور داشتند. واحد الله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک ضمن اعطای جواز بانکداری اسلامی به کدر رهبری بانک اسلامی افغانستان اظهار داشت که د افغانستان بانک به منظور گسترش عرضه خدمات بانکی و ایجاد سهولت برای هموطنان، متعهد است تا سیستم بانکداری اسلامی را در کشور توسعه دهد. معاون اول د افغانستان بانک گفت که در اکثر کشور ها بانکداری اسلامی گسترش یافته است که اکنون زمینه فعالیت بانکداری اسلامی در کشور، مساعد شده است که زیر چطر قوانین اسلامی به گسترش فعالیت خود ادامه میدهد. سپس محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک گفت که بانکداری اسلامی به اساس اصول و ارزش های اسلامی استوار بوده و تغییر مثبت را در افغانستان به وجود خواهد آورد، زیرا اکثر مردم به منظور دریافت مفاد اسلامی، پولهای خود را به این بانکهای خواهند سپرد. متعاقباً عامر خلیل الرحمن رئیس اجرایی بانک اسلامی افغانستان با ابراز سپاس از اداره بانک مرکزی کشور، به اداره و هیأت رهبری بانک مرکزی کشور اطمینان دادند که اداره باختر بانک سابقه پس از چندین سال تلاش و زحمت کشی بالاخره به آرزوی دیرینه مردم مسلمان افغانستان که خواهان فعالیت یک بانک کاملاً اسلامی در کشور بودند، دست یافت. موصوف ضمن تشریح فعالیت ها و خدمات بانکداری اسلامی که بانک اسلامی افغانستان آن را به مشتریان خود ارائه خواهد کرد، به اداره د افغانستان بانک اطمینان داد که در راستای رعایت قوانین نافذه کشور و لوایح مربوط به بانکداری اسلامی از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند کرد. قابل یاد آوریست که بانک اسلامی افغانستان که قبل از این از سال 2009 میلادی به این سو به "نام باختر بانک" با 62 نمایندگی شهری و ولایتی در سرتاسر افغانستان، فعالیت داشت که بنا بر تقاضای مارکیت و همچنان خواست هموطنان عزیز، دو سال قبل برای اولین بار درخواست تبدیلی به بانک کاملاً اسلامی را به اداره د افغانستان بانک، سپرد و بالاخره پس از طی مراحل مختلف و هدایت بانک مرکزی کشور، بتاریخ اول اپریل سال 2018 مطابق 12 حمل 1397 خدمات بانکداری اسلامی خود را به مشتریان گرامی آغاز کرد. در این جریان اداره باختر بانک گذشته تلاش کرد تا از طریق خریداری سیستم پیشرفته کمپیوتری بانکداری و آموزش دادن به کارمندان خود، آماده خدمت به حیث اولین بانک کاملاً اسلامی به هموطنان عزیز و مشتریان گرامی گردد.

بانک اسلامی افغانستان رسماً افتتاح گردید

بانک اسلامی افغانستان رسماً افتتاح گردید. بانک اسلامی افغانستان، بتاریخ 4 ثور مطابق 24 اپریل ضمن یک محفل رسمی به اشتراک دکتور عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان، اعضای شورای ملی، برخی از اعضای کابینه، اعضای هیأت رئیسه د افغانستان بانک، تجار ملی و متشبثین خصوصی، به گونه رسمی افتتاح گردید و نخستین کارت حسابداری اسلامی به شکل نمادین، خدمت دکتور عبدالله عبدالله در حضور رسانه ها تقدیم گردید. همچنان میرویس عزیزی رئیس عمومی کمپنی های عزیزی گروپ، در این محفل از حسن نیت و احساسات نیک داکترعبدالله عبدالله و مقامات دولت افغانستان ابراز سپاس کرد و ضمن صحبت های خویش در این محفل ابراز داشت :" دو نیم سال قبل نزد رئیس جمهور و رئیس اجرائیه رفتم و اظهار داشتم که می خواهم باختر بانک را به بانک مکمل اسلامی تبدیل کنم که از جانب ایشان این تصمیم من به خوشی پذیرفته شد و به مقامات د افغانستان بانک دستور داده شد تا در قسمت تبدیلی این بانک به یک بانک کلاملاً اسلامی همکاری نموده و امور تبدیلی را سرعت بخشند." میرویس عزیزی همچنان در خلال صحبت های خویش در این محفل افتتاحی از سرگذشت سرمایه گزاری خویش در افغانستان و خارج از افغانستان یاد آوری نموده داستان آغاز فعالیت های عزیزی بانک و سپس باختر بانک سابقه و همچنان تلاش های خود در عرصه تبدیلی باختر بانک سابقه به اولین بانک کاملاً اسلامی را یاد آور شد. عامر خلیل الرحمن رئیس اجرایی بانک اسلامی افغانستان نیز در صحبت های مقدماتی خویش ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین محفل از تلاش های پیگیر اداره و اعضای تیم رهبری باختر بانک سابقه در راستای تحول بانک به بانک اسلامی افغانستان یاد آوری نموده و از آن تقدیر به عمل آورد. عامر خلیل الرحمن ضمن صحبت های خود به مردم افغانستان اطمینان داد که آغاز فعالیت های بانک اسلامی افغانستان، مردم این سرزمین را وا دار خواهد کرد تا سرمایه های شان را که تا حال بدور از بانک ها نگه داشته اند، بسوی بانک بیاورند و اعتماد و باور خود را بر پروسه بانکداری اسلامی تقویه سازند. واحد الله نوشیر معاون و سرپرست د افغانستان بانک، ضمن سخنرانی خود در این محفل، آغاز فعالیت رسمی نخستین بانک کاملاً اسلامی ( بانک اسلامی افغانستان) را به رئیس عمومی کمپنی های عزیزی گروپ، هیأت مدیر بانک اسلامی افغانستان و همه مردم کشور تبریک گفت و از مزایای بانکداری اسلامی و فعالیت بانک های اسلامی در کشور های مختلف جهان سخن گفت. امیر خان یار معاون دوم ولسی جرگه، که یکی از سخنرانان این محفل بود،از افتتاح نخستین بانک کاملاً اسلامی در افغانستان ابراز خرسندی کرد و افتتاح این بانک را به میرویس عزیزی رئیس عمومی عزیزی گروپ، هیأت مدیره و کارمندان بانک اسلامی افغانستان تبریک گفت. معاون دوم ولسی جرگه ضمن صحبت خویش از مقامات بانک مرکزی کشور خواهان توجه بیشتر و گسترش فعالیت های بانکداری اسلامی در کشور و توجه خصوصی به بانک اسلامی افغانستان گردید. مهمان خصوصی این برنامه، دکتور عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان بود که ضمن سخنرانی خویش،آغاز فعالیت بانک اسلامی افغانستان را به حیث نخستین بانک کاملاً اسلامی در افغانستان تبریک گفت و حمایت همه جانبه خود را از این بانک و در مجموع از کارکرد سکتور خصوصی اعلام کرد. دکتور عبدالله عبدالله در ضمن صحبت های خویش با اشاره به تبدیلی باختر بانک سابقه به بانک اسلامی افغانستان، این اقدام را یک اقدام بزرگ و خجسته خواند و اظهار داشت که اگر قبل از این دریچه های بانکداری اسلامی در برخی از بانک های افغانستان وجود داشت، حالا با افتتاح بانک اسلامی افغانستان، یک بانک مکمل دارای سیستم بانکداری اسلامی، در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد. در اخیر محفل نخستین کارت حساب بانکی در بانک اسلامی افغانستان به شکل نمادین آن از سوی تیم تخنیکی و حسابداری بانک اسلامی افغانستان در حضور داشت دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ، میرویس عزیزی رئیس عمومی گروپ کمپنی های عزیزی، عامر خلیل الرحمن رئیس اجرایی بانک اسلامی افغانستان، صادر گردیده و به دکتور عبدالله عبدالله سپرده شد که از جانب ایشان با سپاس پذیرفته شد. همچنان تندیس یا لوح تقدیری که از سوی اداره بانک اسلامی افغانستان برای رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی به دلیل حمایت همه جانبه و مثمر ایشان، از برنامه های سکتور بانکی و اقتصادی کشور تهیه شده بود، توسط رئیس عمومی عزیزی گروپ، به ایشان تقدیم گردید. به همین گونه، مولوی عنایت الله بلیغ مشاور امور دینی رئیس جمهور، محب الله شریف مشاور امور شرعی بانک اسلامی افغانستان، مولوی شمس الرحمن فروتن از علمای برجسته کشور و عده یی دیگری نیز در این محفل سخنرانی نمودند.

د افغانستان د اسلامي بانک په مالي ملاتړ، د دیني علومو د ستورو پنځمه لمانځغونډه

د افغانستان د اسلامي بانک په مالي ملاتړ، د دیني علومو د ستورو پنځمه لمانځغونډه ترسره شوه د دیني علومو د ستورو په پنځمه نمانځغونده کې چې د افغانستان د اسلامي بانک په مالي ملاتړ جوړه شوې وه، 130 تنه هغه نجونو ته جایزې او تحفې ورکړل شوې چې د قران کریم د حفظ او تلاوت په یوه مسابقه کې یې تر نورو لوړې نمرې اخیستې وې او ښې ځلېدلې وې. د قران عظیم الشان د حفظ او تلاوت دغه سیالۍ د امت وسط اسلامي او تحقيقاتي مرکز او د شمس القرآن مدرسې له خوا په لاره اچول شوې وې چې د مسوولینو په وینا یې شا او خوا زر تنه نجونو د کابل ښار له بېلابېلو سیمو پکې نوم لیکنه کړې وه او نهه سوه تنو نجونو په آزموینه کې ګډون کړی وو. په هغه غونډه کې چې د همدې مسابقې د وروستیو پایلو د اعلان لپاره د لوړ پوړو دولتي چارواکو، دیني عالمانو، د مسابقې ګډونوالو نجونو او مېرمنو او د افغانستان اسلامي بانک په ګډون د کابل ښار په یوه هوټل کې د افغانستان د اسلامي بانک په مالي ملاتړ جوړه شوې وه، د اسلامي بانک اجراییه رییس عامر خلیل الرحمن د خپلې وینا په ترڅ کې د ددې سترې دینې مسابقې د پر لاره اچولو له امله د امت وسط مرکز او شمس القران مدرسې چلونکو ته مبارکي وویله او د هغوی د هڅو ستاینه یې وکړه. عامر خلیل الرحمن د خپلو خبرو په دوام وویل : د افغانستان د اسلامي بانک اداره ویاړي چې په افغانستان کې د لومړي بشپړ اسلامي بانک په توګه یې د کار تر پیل وروسته، په لومړي ګام کې د دیني علومو د ښځینه زده کونکو د فراغت ددغه مبارک محفل، مالي ملاتړ په غاړه واخیست. نوموړی همدارنګه ژمنه وکړه چې د یوه اسلامي او افغاني بانک په توګه به له دیني علماوو، د دیني علومو له زده کونکو، د قران عظیم الشان له حافظانو، زده کونکو او روزونکو سره تل په اړیکه کې وي. په یاده غونډه کې همدارنګه د امت وسط اسلامي او تحقیقاتي مرکز مشر مفتي شمس الرحمن فروتن، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت مسلکي مرستیال مولوی عبدالحکیم منیب، د پوهنې وزارت د اسلامي زدکړو مرستیال دکتور شفیق صمیم، د ښځو چارو وزیرې د دیني چارو سلاکارې مېرمن یاسمین سروري او یو شمیر نورو چارواکو هم ویناوې وکړې او هر یوه ځان ځان ته د خپلو ویناوو په ترڅ کې د افغانستان د اسلامي بانک دا اقدام د ستاینې وړ وبللو چې د دیني علومو د زده کونکو د داسې یوې غونډې مالي مصارف یې په غاړه اخیستي دي. د پروګرام په پای کې د یادې مسابقې د جوړونکي کمیسیون له اړخه، د نوور ادارو او شخصیتونو د ستایلو تر څنګ د افغانستان د اسلامي بانک اداره هم وستایل شوه چې د بانک د بازار موندنې چارو مسوول فرهاد مندوزي د یاد کمیسیون له اړخه جوړه شوی منن لیک تر لاسه کړ. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اسلامي بانک د یادې غونډې د مالي مصارفو تر څنګ د یادې مسابقې ګډونوالو ته یو لړ ډالۍ هم چمتو کړې وې چې د مسابقې د ترتیبونکي پلاوې له خوا پر هغوی وویشل شوې.

"محفل تحت نام " بهبود روابط بانک با مشتریان

ضمن محفلی که تحت نام " بهبود روابط بانک با مشتریان" از سوی اداره بانک اسلامی افغانستان تدویر یافته بود، پالیسی ها و قواعد بانکداری اسلامی از سوی مسؤولین بخش های مختلف بانک، به مشتریان برجسته بانک شرح گردید و به سوالات مشتریان دراین زمینه پاسخ داده شد. در این محفل که با تلاوت آیاتی از قران عظیم الشان آغاز گردید،عامر خلیل الرحمن رئیس اجرایی بانک اسلامی افغانستان، ضمن خوش آمدید به مهمانان محفل،از فعالیت های بانک اسلامی افغانستان پس از تحول به بانکداری اسلامی یاد آوری کرد. همچنان محب الله شریف مشاور امور شرعی بانک اسلامی افغانستان،از پالیسی های بخش های مختلف بانک اسلامی افغانستان و مطابقت آن با احکام شریعت اسلامی صحبت کرد و به مشتریان بانک اسلامی افغانستان که در محفل حضور داشتند در این مورد اطمینان داد. در ختم سخنرانی ها، میز مدوری به اشتراک مسؤولین بخش های مختلف بانک اسلامی افغانستان و به گردانندگی محمد سلیم رحیمی مسؤول بخش بازاریابی و ارتقای تجارت، راه اندازی گردید که ضمن آن اسلام الدین حقیقت مسؤول بخش اسلام الدین حقیقت،مسؤول شعبه رعایت و پیروی از قانون، احمد فروغ ژکفر، مسؤول بخش تصفیه و تأدیات، قربان علی حسینی معاون بخش قروض و اعتبارات و محب الله شریف مشاور امور شرعی بانک اسلامی افغانستان،هر کدام روی فعالیت بخش های مربوطه خویش در سیستم بانکداری اسلامی، توضیح دادند. سپس مشتریان حاضر در محفل سوالات شان را در رابطه با بخش های مختلف بانک اسلامی افغانستان از مسؤولین بخش ها مطرح کردند که توسط مسؤولین به ایشان پاسخ های مدلل و قناعت بخش ارائه گردید. مشتریان حاضر در محفل از توضیحات ارائه شده توسط مسؤولین بخش های بانک اسلامی افغانستان اظهار سپاس و امتنان نموده و آن را قناعت بخش خواندند. محفل با دعای اختتامیه و صرف طعامی که از جانب اداره بانک اسلامی افغانستان به افتخار مشتریان ترتیب شده بود، خاتمه یافت.

آغاز کار بانک اسلامی افغانستان

بانک اسلامی افغانستان ضمن محفل مختصری امروز ۱۲ حمل ۱۳۹۷ مطابق اول اپریل ۲۰۱۸ اولین روز آغاز خدمات بانکی خویش را مطابق سیستم بانکداری اسلامی، جشن گرفت. در این مراسم افتتاحی که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی افغانستان آغاز گردید، عامر خلیل الرحمن رئیس اجرایی بانک اسلامی افغانستان صحبت کرد و ضمن عرض تبریک به همه کارکنان و منسوبین بانک اسلامی افغانستان، از تلاش های شباروزی اعضای هیأت مدیره و همه کارمندان بانک که در این راستا متحمل شده بودند، ابراز سپاس و امتنان کرد. عامر خلیل الرحمن در صحبت های خویش همچنان در مورد ارائه خدمات بانکداری اسلامی به شهروندان کشور توضیح داد و افزود که آغاز فعالیت بانک کاملاً اسلامی در افغانستان، یک اقدام بزرگ و چشم گیر به سطح کشور بوده و تحول مهمی در اقتصاد افغانستان و سکتور بانکداری این کشور محسوب می گردد. همچنان محب الله شریف مشاور امور شرعی بانک اسلامی افغانستان به حیث دومین سخنران این برنامه آغاز فعالیت بانک اسلامی افغانستان را به همه مردم افغانستان و به خصوص به کارمندان این بانک تبریک گفت و مسوولیت های مهم و خطیری را یاد آوری کرد که کارمند یک بانک کاملاً اسلامی باید در مورد آن توجه به خرچ دهند. این محفل که به سطح داخلی کارمندان باختر بانک تدویر یافته بود، با قطع نوار و قطع کیک توسط اعضای هیأت مدیره بانک اسلامی افغانستان و آغاز خدمات بانکداری اسلامی توسط تیم فنی و تخنیکی، پایان یافت.

ده ها تن از کارمندان شایسته باختر بانک ضمن همایشی تقدیر شدند

ضمن همایشی که به اشتراک هیأت مدیره و کارمندان باختر بانک از سرتاسر افغانستان در هوتل قصر اورانوس شهر کابل تدویر یافته بود، ده ها تن از کارمندان این بانک که در عرصه های مختلف از خود شایستگی نشان داده بودند، با اهدای تقدیر نامه ها، لوح تندیس و تحایف مورد تقدیر قرار گرفتند. این همایش که بتاریخ 5 دلو سال جاری خورشیدی تدویر یافته بود،و عامر خلیل الرحمن رئیس باختر بانک، محمد سلیم رحیمی مسوول عمومی بازار یابی و ارتقای تجارت و محب الله شریف مشاور امور شرعی باختر بانک در آن به سخنرانی پرداختند. سپس تقدیر نامه ها و تحایفی که از سوی هیأت مدیره این بانک برای کارمندان پیشتاز تهیه شده بود به آنها توزیع گردید.

CEO Conference

دومین کنفرانس رؤسای اجرائیوی سکتور خصوصی افغانستان به همکاری مالی باختر بانک توسط کمپنی موسوم به ځیر گروپ برای یک روز در هوتل کابل سیرینا راه اندازی گردید که ده ها تن از نمایندگان سکتور خصوصی در آن اشتراک نموده بودند. در محفل افتتاحی این کنفرانس عامر خلیل الرحمن رئیس اجرایی باختر بانک، خان جان الکوزی معاون هیأت رئیسه اتاق صنعت و تجارت افغانستان، دانش کروخیل رئیس خبرگزاری پژواک، رؤسای برخی از شرکت های خصوصی و نمایندگانی از سکتور اقتصادی دولت اشتراک داشتند. محفل که از ساعت ده قبل از ظهر روز سه شنبه 28 قوس 1396 آغاز گردیده بود، در سه بخش مختلف (برنامه افتتاحی، نت ورکنگ یا هماهنگی و معرفی شرکت های مختلف با همدیگر و میز گرد) الی عصر همان روز ادامه یافت. برگزار کننده گان این کنفرانس و به گونه مشخص مطیع الله ځلاند رئیس اجرایی ځیر گروپ از همکاری و تمویل مالی دومین کنفرانس رؤسای اجرائیوی سکتور خصوصی افغانستان ستایش و تقدیر بعمل آوردند. قابل یاد آوری است که اولین کنفرانس رؤسای اجراییوی افغانستان در برج میزان سال گذشته خورشیدی آن هم به حمایت مالی باختر بانک تدویر یافته بود و در آن جا هم تعداد زیادی از رؤسای شرکت های خصوصی و برخی مسوولین دولتی شرکت داشتند. .


Bakhtar Bank and Zeer Group Cooperation Contract

د باختر بانک او د ځېر ګروپ په نامه د یوې شخصې کمپنۍ تر منځ په کابل کې د ټول افغانستان په کچه د بېلا بېلو کمپنیو د اجرایه رییسانو د جوړیدونکي ستر کنفرانس په اړه د ګډې همکارۍ هوکړه لیک د نوامبر په 29مه لاسلیک شو . هوکړه لیک د باختر بانک اجرایي مرستیال ډاکتر مومن ځدران او د ځيرګروپ رییس ښاغلي مطیع الله ځلاند لاسلیک کړ.

د باختر د ستاینلیکونو

د باختر بانک (په راتلونکې کې د افغانستان اسلامي بانک) مدیره پلاوي د کابل شهزاده سرای له څو تنو صرافانو څخه چې له دغه بانک سره یې په بېلابېلو پړاونو کې مرسته کړې وه د ډالیو او ستاینلیکونو په ورکړې سره مننه وکړه. په هغه لیدنه کې چې یادو صرافانو د باختر بانک( په راتلونکې کې د افغانستان اسلامي بانک) په مرکزي دفتر کې د یاد بانک له مدیره پلاوي سره درلوده، ژمنه یې وکړه چې تل به له دغه بانک سره همکار وي او په هر پړاو کې به یې ملاتړ وکړي. په دغه لیدنه کې د باختر بانک اجرایي رییس عامر خلیل الرحمن د اسلامي بانکدارۍ لورې ته د باختر بانک د اوښتون پروسې په اړه یادو صرافانو ته معلومات ورکړل او دوی ته یې د نورو عامو صرافانو په استازیتوب ډاډ ورکړ چې د اوښتون لړۍ له بشپړېدا سره به د اسلامي بانکدارۍ په چوکاټ کې ددوی خدمات لا نور هم پراخه او ګړندي شي. په ورته ډول صرافانو هم د بانک مدیره پلاوي ته ډاډ ورکړ چې دوی به د اسلامي بانکدارۍ په پیلېدو سره له نوي اسلامي بانک سره چې د باختر بانک ځای به نیسي، په همدې شکل او تر دې لا زیات همکار وي. په یاده ناسته کې د باختر بانک پر مدیره پلاوي سربېره د کابل په شهزاده سرای کې د باختر بانک د ښاري څانګې مدیر روح الله سهاک هم ګډون درلود. د ناستې په پای کې د باختر بانک ( په راتلونکې کې د افغانستان اسلامي بانک) د اجرایي رییس له خوا څلورو تنو صرافانو ته چې له یاد بانک سره یې ښه او غوره همکاري کړې وه، ستاینلیکونه ورکړل شول.

تبدیل شدن بانک عنعنوی به بانک اسلامی

باختر بانک که عنقریب به بانک اسلامی افغانستان مبدل خواهدشد، به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی زن، مقداری از وسایل و تجهیزات طبی شفاخانه دولتی ملالی زیژنتون را به ارزش بیش از سه صد هزار افغانی، تهیه و در اختیار آن شفاخانه قرار داد. در محفلی که به همین مناسبت در تالار کنفرانس های شفاخانه مذکور تدویر یافته بود، بر علاوه رئیس و هیأت مدیره باختر بانک، مقامات ارشد وزارت صحت عامه، دکتوران و مؤظفین صحی شفاخانه ملالی زیژنتون و برخی از دکتوران و مؤظفین صحی سایر شفاخانه های دولتی در کابل نیز حضور داشتند. در آغاز محفل محمد سلیم رحیمی مسوول بازار یابی و ارتقای تجارت باختر بانک، به شرح و معرفی برنامه پرداخت و سپس عامر خلیل الرحمن رئیس اجرایی باختر بانک در خلال صحبت های خود، ضمن تبریک گفتن روز زن به کارمندان اناث ملالی زیژنتون و همه زنان کشور، از زحمات و کارکرد های شبا روزی کارمندان شفاخانه مذکور در جهت خدمت به مردم و به خصوص زنان افغان ابراز ستایش و قدردانی نمود. رئیس اجرایی باختر بانک در ادامه صحبت های خویش از کمک و همکاری باختر بانک با نهاد های صحی کشور یاد آوری نموده خطاب به کارمندان شفاخانه ملالی زیژنتون افزود که به دلیل واقع بودن در همسایگی شما و به مناسبت روز جهانی زن، می خواهیم امروز همکاری هر چند محدودی با شما نیز داشته باشیم. دکتور محب الله ځیر رئیس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه نیز در سخنرانی خود از همکاری های گذشته باختر بانک و کارمندان آن با نهاد های دولتی صحی افغانستان یاد آوری نموده و از آن قدردانی و ستایش به عمل آورد. رئیس عمومی طب معالجوی با یاد آوری از مشکلات شفاخانه ملالی زیژنتون یاد آوری کرد که این شفاخانه روزانه در حدود 200 ولادت را تنظیم می کند و حد اقل سی واقعه جراحی روزانه در این شفاخانه صورت می گیرد. دکتور محب الله ځېر در ادامه صحبت های خویش از کمک و همکاری باختر بانک که به مناسبت روز جهانی زن با شفاخانه ملالی زیژنتون صورت ګرفته، قدردانی نموده و از همسایگی نیک این دو نهاد( باختر بانک و شفاخانه ملالی) تقدیر به عمل آورد. همچنان محب الله شریف مشاور امور شرعی باختر بانک و مسعوده یاری نماینده مردم در شورای ولایتی ولایت کابل از سخنرانان دیگر این برنامه بودند که هر کدام ضمن تبریک گفتن روز زن به کارمندان شفاخانه ملالی زیژنتون، از کمک و همکاری باختر بانک به این مناسبت ابراز قدر دانی نموده و آن را کمک بزرگی به زنان و مادران افغان دانستند. در اخیر محفل دکتورس مسعوده فیضی رئیسه شفاخانه ملالی زیژنتون به سخنرانی پرداخت و به نمایندگی از تیم کاری شفاخانه ملالی زیژنتون از کمک و همکاری باختر بانک با این شفاخانه قدردانی کرد. قابل یاد آوری است که باختر بانک در هماهنگی با اداره شفاخانه ملالی زیژنتون، ده پایه میز ولادت، یک پایه چپرکت مجهز جراحی و لوازم مربوط به آن را همراه با یک پایه چراغ مجهز مورد ضرورت چپرکت جراحی، برای شفاخانه مذکور خریداری نموده و بتاریخ 19 حوت طی محفل مذکور به گونه رسمی به اداره شفاخانه تسلیم داده شد. .