IBA NEWS

ضمن محفلی که به اشتراک وزیر امور زنان و رئیس اجرائیه بانک اسلامی افغانستان، در مقر وزارت امور زنان تدویر یافته بود، خدمات و فعالیت های بانک اسلامی افغانستان به کارمندان این وزارت معرفی گردید و به پرسش های آنان پاسخ داده شد.

محفل مذکور با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت و پس از نواختن سرود ملی افغانستان، الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان، سخنان مقدماتی خود را تقدیم حاضرین نمود. وزیر امور زنان کشور ضمن تقدیر از فعالیت های بانک اسلامی افغانستان، از اداره این بانک به دلیل تنظیم این برنامه، سپاسگذاری کرد.

پس از آن سید موسی کلیم الفلاحی رئیس اجرائیه بانک اسلامی افغانستان به سخنرانی پرداخت و ضمن آن روی نقش زنان در امور اقتصادی و سرمایه گذاری تأکید کرد.رئیس بانک اسلامی افغانستان از نظام اقتصادی در شریعت اسلامی صحبت کرد و از بانوان حاضر در محفل خواست تا آګاهی های خود در رابطه با سیستم بانکداری اسلامی را افزایش دهند.

همچنان در این محفل محب الله شریف مشاور امور شرعی بانک اسلامی  افغانستان در مورد سیستم بانکداری اسلامی و تاریخچه آن در جهان و افغانستان صحبت نموده و از فعالیت های مفید بانک اسلامی افغانستان یاد آوری نمود.

به همین گونه فعالیت های بانک اسلامی افغانستان از سوی محمد معصوم میوند آمر نظارت بر تطبیق اصول شرعی بانک اسلامی افغانستان، روی پرده به مشارکین برنامه شرح داده شد که مورد استقبال اشتراک کننده گان قرار گرفت.

در اخیر برنامه سوالاتی که از سوی حاضرین برنامه مطرح گردید به گونه زنده از سوی سه تن از اعضای هیأت مدیره بانک ( محمد سلیم رحیمی مسوول عمومی بازاریابی و ارتقای تجارت، محب الله شریف، مشارو امور شرعی و محمد معصوم میوند آمر نظارت بر تطبیق اصول شرعی بانک اسلامی افغانستان به شکل قانع کننده پاسخ داده شد و قناعت حاضرین را فراهم ساخت.

Satisfied with the product features?